สำหรับสมาชิกรายใหญ่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ข้อมูลเหรียญ, ผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ ที่มีจำหน่าย  
ย้อนกลับ

ระบบค้นหาข้อมูลเหรียญ 
ชื่อเหรียญ
ช่วงราคา : ถึง
 
  เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน    

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

1. เป็นบริษัท ห้างร้าน ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
2. จำนวนเหรียญที่ขอแลกต่อครั้ง ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
3. การสมัครสมาชิกลูกค้าต้องยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร ได้แก่
สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และ
หนังสือแจ้งความจำนงขอแลกเหรียญพร้อมแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน
(โดยขอรับใบสมัครได้ที่สำนักบริหารเงินตรา)

เมื่อสำนักบริหารเงินตราตรวจสอบเอกสารแล้ว จะแจ้งการบอกรับสมาชิก  
พร้อมรหัสผ่านและคู่มือโครงการฯ                                                 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารเงินตรา 
หมายเลข  02-2824109  
 
                                               
                                   


  รายการสินค้า   


   

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

ชื่อเหรียญ เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง (อลูมิเนียมบรอนซ์)
รหัสเหรียญ 52011
ราคาจำหน่าย/จ่ายแลก 2 บาท
ประเภท ธรรมดา
ราคาหน้าเหรียญ 2 บาท
ชนิด อลูมิเนียมบรอนซ์

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


   

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

ชื่อเหรียญ เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล)
รหัสเหรียญ 52012
ราคาจำหน่าย/จ่ายแลก 1 บาท
ประเภท ธรรมดา
ราคาหน้าเหรียญ 1 บาท
ชนิด โลหะสีขาว(ไส้เหล็กชุบนิกเกิล)

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 


    จำนวนผู้เข้าชม คน